Homepage »
Acupunctuur »
PNI - Psycho-Neuro-Immunologie »
Voedingsadviezen »
Orthomoleculaire Geneeskunde »
LIFE Bioresonatie »
Bach Bloesems »
Emotional Freedom Technique »
Basic Emotional
Structuring Test
»
Familieopstellingen »
Wie ben ik »
Werkwijze »
Adresinfomatie »

Familieopstellingen

Waarom wil het in de liefde maar steeds niet lukken in je leven? Telkens als je denkt de ware te hebben gevonden komt er iets tussen….
Waarom voel je je alleen terwijl er genoeg lieve mensen om je heen zijn?
Waarom heb je het gevoel er niet bij te horen in je familie?

Wanneer bepaalde situaties zich steeds weer in je leven herhalen die als belemmerend worden ervaren en er geen duidelijke verklaring voor is, kunnen familieopstellingen een manier zijn om achter de oorzaak te komen.

Verrassend veel van onze steeds terugkerende conflicten en problemen zijn terug te voeren tot een onbalans in een systeem.
Zo’n systeem kan je relatie zijn, het gezin waar je uit komt maar het kan bijvoorbeeld ook je werk zijn.
De hele wereld om ons heen bestaat uit systemen waarvan wij deel uitmaken.
Binnen elk systeem heeft ieder evenveel recht om erbij te horen en om zijn plek in te nemen.

Elke familie kent zijn tragiek en voorvallen die de ordening verstoren. Deze drukken een stempel op het gedrag en het geluk van een of meerdere familieleden in latere generaties.
Enkele voorbeelden van ingrijpen gebeurtenissen zijn

  1. het voortijdig overlijden van een der ouders
  2. een tragisch ongeval waarbij een familielid om het leven is gekomen
  3. buitenechtelijke kinderen die worden verzwegen

Zonder dat we ons er bewust van zijn hebben deze gebeurtenissen invloed op ons, we voelen ons verbonden en er ontstaan een bereidheid om een vergelijkbaar lijden op ons te nemen, uit loyaliteit. Dit noemt men een noodlot.

Familieopstellingen zijn geschikt voor mensen die bijvoorbeeld

  1. problemen hebben met het onderhouden van relaties
  2. familieproblemen hebben

Ik volgde de opleiding “familieopstellingen in de privé-praktijk”bij Harrie de Kruijff, deze stelt mij in staat om, zonder een echte opstelling te doen, duidelijkheid te geven over de plaats die je hebt ingenomen in je leven.

Voor meer info: Harrie de Kruijff   www.familieopstellingen-nederland.nl

   Beter Natuurlijk Gerda Boek Poederooienstraat 21 1106 CE Amsterdam 020-6974750 g.h.boek@chello.nl